Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

           Ngày 12/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Đề cương tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình

Xem chi tiết:1, Đề cương giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình2, Bài giảng những quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Bán đấu giá tài sản

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ở

1, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tân Yên tổ chức đấu giá ngày 23/9/20142, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang tổ...

Thư viện ảnh