Tin nổi bật

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Yên Dũng

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh do ông Ngô Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – thành viên Hội đồng làm Trưởng...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ở

1, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tân Yên tổ chức đấu giá ngày 23/9/20142, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang tổ...

Thư viện ảnh