Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Sở Tư pháp Bắc Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng

Nhằm đánh giá thực trạng việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp công chứng trong tổ chức hoạt động công chứng, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Kết quả rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến việc thực hiện 5 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh

          Vừa qua, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến việc thực hiện 5 Chương trình phát triển kinh tế...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất

1, Tổ 2B, đường Trần Đăng Tuyển, Phường Trần Nguyên Hãn; Khu Cống Ngóc - Bến Xe - Phường Thọ Xưowng - Thành Phố Bắc Giang2, Vĩnh Khương - Sơn Động - Bắc Giang

Thư viện ảnh