Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Luật Đất đai năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Tân Yên: Tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy, Luật Đất đai 2014

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, ngày 21/7, Hội cựu chiến binh huyện Tân Yên phối hợp với UBND thị trấn Nhã Nam...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất

1, Tổ 2B, đường Trần Đăng Tuyển, Phường Trần Nguyên Hãn; Khu Cống Ngóc - Bến Xe - Phường Thọ Xưowng - Thành Phố Bắc Giang2, Vĩnh Khương - Sơn Động - Bắc Giang

Thư viện ảnh