Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ gạch, ngói thành phẩm ra khoáng sản sét nguyên khai và khối lượng sét nguyên khai sử dụng để sản xuất gạch, ngói của các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 15/10/2014 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 692/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ gạch, ngói thành phẩm ra khoáng sản sét nguyên khai và khối lượng...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ gạch, ngói thành phẩm ra khoáng sản sét nguyên khai và khối lượng sét nguyên khai sử dụng để sản xuất gạch, ngói của các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 15/10/2014 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 692/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ quy đổi từ gạch, ngói thành phẩm ra khoáng sản sét nguyên khai và khối lượng...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ở

1, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tân Yên tổ chức đấu giá ngày 23/9/20142, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang tổ...

Thư viện ảnh