Phổ biến giáo dục pháp luật

Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 4061/KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 3211/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về Triển khai thi hành Luật...

Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

          Chiều 15/01/2018, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung...

Hội nghị tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn viên pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2017 - 2022

               Thực hiện Kế hoạch liên ngành giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp số 14 ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội...

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 4061/KH-UBND về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Việc triển khai thi hành Bộ luật này nhằm mục đích phổ biến sâu rộng nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 đến các...

Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật là lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, do vậy việc thường xuyên tập huấn, kiện toàn lực lượng này là việc cần thiết. Hiện toàn tỉnh có 329 báo cáo viên pháp luật, trong đó...

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với một số ngành thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-HĐPH ngày 26/10/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Trong các ngày 14,...

Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

         Sáng ngày 10/11/2017, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Nguồn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị an toàn giao thông

Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTPH-BATGT-TP ngày 16/3/2016 giữa Sở Tư pháp và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số...

Mục đích, ý nghĩa “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân giao thông”

Năm 1993, Tổ chức Hoà bình Đường bộ (Road Peace) đã khởi xướng "Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ".Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật...

Bắc Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

Ngày 26/10/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra số 3695/KH-HĐPH về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương...

Tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm

Trong các ngày 12 và 16/10/2017, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Yên, Lục Ngạn tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người cho hơn 500 đại biểu là tuyên truyền...

Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; lĩnh vực bảo vệ môi trường

                  Sáng 20/10/2017, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Nghị định...

Tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó chấp hành thực hiện tốt quy định của...

Sở Tư pháp Bắc Giang: tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

          Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng hương ước, quy ước...

Bắc Giang: triển khai công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 07/9/2017, được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn tỉnh cho 150 đại biểu là: đại diện...

Trang

Đăng kí nhận Phổ biến giáo dục pháp luật