Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 4210/KH-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ngày 12/6/2018 tại Hội trường lớn tầng 2, Khách sạn Bắc Giang Sở Tư pháp Bắc Giang đã tiến hành...

Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Việt Yên

          Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 15/3/2018 của Sở Tư pháp về trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Việt Yên tổ chức thực hiện...

Trợ giúp pháp lý lưu động tại Sơn Động

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 19/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý năm 2018, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018 Chi nhánh TGPL số 3 thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang đã phối hợp...

Tin Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Tân Yên

Trong hai ngày 12, 13/4/2018, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tân Yên tổ chức đợt trợ giúp pháp lý (TGPL) lưu động cho bà con nhân dân tại 04 xã: Lan Giới, Tân...

Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Hiệp Hòa

Từ ngày 27/3 đến hết 30/3/2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hiệp Hòa thực hiện trợ giúp pháp lý kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 09 xã: Lương Phong, Hợp Thịnh,...

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho...

Bắc Giang tăng cường Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Bằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, hoạt động TGPL hằng năm đã giúp cho hàng trăm người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế khác tiếp cận dễ dàng và sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Luật sư cộng tác viên với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Năm 2006, Luật TGPL ra đời đã tạo cơ chế pháp lý cho việc tham gia thực hiện TGPL của luật sư. Theo đó, luật sư tham gia TGPL thông qua ba phương thức: (i) thực hiện TGPL theo nghĩa vụ được quy định theo pháp luật về luật sư; (ii) thực hiện TGPL với...

Công tác Dân vận trong hoạt động Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bắc Giang

Thực hiện tốt phương châm “luôn đi cùng dân” và “vì người nghèo”, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang đã luôn xem công tác dân vận là bộ phận không thể tách rời của hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL),...

Công tác Trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong 06 tháng đầu năm 2017

Với mục đích tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, nâng cao năng lực nhận thức về pháp luật và chất lượng cuộc sống, nhằm đảm bảo sự công bằng trong xã hội; ngày 25/01/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Kế...

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh với những kết quả đạt được trong Quý I/2017

Ngày 31/3/2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tổ chức họp tập thể Trung tâm TGPL. Tại cuộc họp, đồng chí Thân Văn Dũng- Phó Giám đốc Trung tâm TGPL thay mặt lãnh đạo Trung tâm báo cáo công tác thực hiện trợ giúp pháp lý trong quý I....

Tập huấn Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Ngày 05/7/2016,  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý- Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ pháp lý. Tham gia hội nghị có Trợ giúp viên...

Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Yên Thế nhân Ngày pháp luật Việt Nam

Thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020, Kế hoạch TGPL lưu động năm 2015 và nhân Ngày pháp luật Việt Nam, ngày 9/11/...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Với vai trò hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số… đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, những năm qua, hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp...

Trang

Đăng kí nhận Trợ giúp pháp lý