Nghiên cứu - Trao đổi

Một số suy nghĩ về quyền thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 42/2017/NQ14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 chính là cách tiếp cận mới về quyền thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm[1]. Trước yêu...

Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm hình sự của pháp nhân

1. Lần đầu tiên, trách nhiệm hình sự của pháp nhân được quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...

Cố ý gây thương tích cho người khác theo quy định của luật SĐBS BLHS năm 2015 và xác định đồng phạm

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác là trong những tội phạm xảy ra phổ biến ở nước ta, BLHS năm 2015 đã có nhiều quy định mới so với BLHS năm 1999, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau BLHS năm 2015 đã không thi hành...

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

1. Vị trí, vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư Hương ước, quy ước, hiểu theo nghĩa chung nhất, là những quy phạm xã hội chứa đựng các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận, tự nguyện xây dựng...

Tội phạm tham nhung trong Bộ luật Hình sự nước ta

         Tham nhũng là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm của loại tội phạm này thể hiện ở chỗ nó làm phương hại đến lợi ích quốc gia, đến sự thụ hưởng các quyền và lợi ích của...

Luật thanh niên năm 2005 và một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ...

Quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở - một vài ý kiến để hoàn thiện

Hoà giải nói chung, hòa giải ở cơ sở[1] nói riêng là phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột xã hội có từ lâu đời, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, được nhiều quốc gia thừa nhận, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. Hoạt động hoà giải...

Quy định của pháp luật về xác định cha, mẹ, con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và kiến nghị

Nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội công bố năm 2015 cho thấy, tỷ lệ vô sinh tại Việt Nam là 7,7%, trong đó có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30[1]. Như vậy, ở nước ta có đến hàng triệu cặp...

Căn cứ cho ly hôn theo khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Ly hôn là một hiện tượng xã hội. Ở Việt Nam, pháp luật mỗi thời kỳ đề cập quy định ly hôn cũng khác nhau. Nếu như Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 không giải thích thế nào là ly hôn thì theo Luật Hôn nhân và...

Một số suy nghĩ về quyền xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng

Trên diễn đàn Quốc hội và các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua đã có nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, áp dụng thủ tục rút gọn khi giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm và quyền xử lý tài...

Những bất cập, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật XLVPHC năm 2012 và kiến nghị

Khi  Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực thi hành, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, như: Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện...

Một số hạn chế của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 cần hoàn thiện

Luật Doanh nghiệp  năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Đây là những đạo luật đánh dấu sự quyết tâm cải cách pháp luật đối với doanh nghiệp của Nhà nước ta, những thay đổi mang tính đột phá của Luật...

Một số bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi  phạm hành chính, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 (Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, thay thế Pháp lệnh XLVPHC năm 2002 (sửa đổi, bổ...

Đăng kí nhận Nghiên cứu - Trao đổi