Đăng ký giao dịch bảo đảm

Bắc Giang: ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký, giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Ngày 11/3/2015, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã thống nhất ban hành Kế hoạch số 23/KHPH-STP-STN&MT-NHNN-BGI kiểm tra công tác đăng ký, giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử...

Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở...

Đăng kí nhận Đăng ký giao dịch bảo đảm