Ngày pháp luật 9_11

Việt Yên: Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện Việt Yên về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phòng Tư pháp huyện đã tích cực, chủ động tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp...

Về khẩu hiệu “Ngày pháp luật” năm 2017 như sau

1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;3. “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;4. “Đẩy mạnh cải cách...

Tập trung thực hiện có hiệu quả "ngày pháp luật" năm 2016

Để Ngày pháp  luật (9/11) năm 2016 thực sự trở thành "Ngày hội" tìm hiểu pháp luật của toàn dân; Sở Tư  pháp, với vai trò là thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã kịp thời hướng dẫn các nội dung và hình...

Sở Tư pháp ban hành công văn số 958/STP-PBGDP về việc thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2016

Ngày 07/9/2016 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 958/STP-PBGDPL về việc thực hiện " Ngày pháp luật" năm 2016Mẫu pano, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2016 File đính kèm* 9_11 B.jpg* BTP.jpg* ngay phap luat.jpg*ngay...

Việt Yên: Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

Để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp...

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016

       Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã...

Tân Yên: Hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, và các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện, ngày 9/11, tại khu nhà liên cơ quan, UBND huyện Tân Yên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 100 cán bộ công chức,...

Yên Dũng triển khai Ngày Pháp luật năm 2015

Hưởng ứng Ngày  Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, ngày 29/9/2015, UBND huyện Yên Dũng đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện. Theo đó, thời gian thực...

Bắc Giang triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015

Ngày 09/9/2015,  UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 2572/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tiếp tục tôn vinh...

Ngày Pháp luật năm 2015 tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật

Hướng tới Ngày  Pháp luật, ngày 03/8/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXNCN Việt Nam năm 2015. Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015 có...

Bắc Giang triển khai thực hiện Ngày Pháp luật

Ngày 11/10/2013,  UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm mục đích  tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp...

Đăng kí nhận Ngày pháp luật 9_11