Công chứng

Bắc Giang, thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng

Ngày 10/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã ký Quyết định số 291/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào.  Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào có trụ sở tại: Thôn Trại Mới, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 13/9/2017 về việc thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Trần Đức Hiền – nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Thiên Long

Sở Tư pháp ra Quyết định về việc thu hồi Thẻ công chứng viên

1, Ngày 21/3/2016 theo Quyết định số 31/QĐ - STP của Sở Tư pháp về việc thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Tự, địa chỉ thường trú: số nhà 360, đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.2, Ngày 24/3/2016...

Thu hồi thẻ công chứng viên ( Đoàn Thị Hương Giang)

Ngày 23/10/2015 ban hành Quyết định số 129/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc Thu hồi thẻ công chứng viên của bà Đoàn Thị Hương Giang. Xem chi tiết:

Bắc Giang quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật  công chứng, Ngày 07/10/2015 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 473/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh. Theo đó các tổ chức hành nghề công chứng, phòng Tư pháp các...

Bắc Giang: Ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện quyền của người sử dụng đất

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo hướng dẫn tại Công văn số 2271/BTP-BTTP ngày 29/6/2015 của Bộ Tư pháp; ngày 18/9/...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật công chứng, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Ngày 20/3/2015, Sở Tư pháp Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật công chứng, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng

Nhằm đánh giá thực trạng việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp công chứng trong tổ chức hoạt động công chứng, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả...

Bắc Giang: thành lập 01 Văn phòng công chứng mới

Ngày 09/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải đã ký Quyết định số 110/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoà Tiến.Văn phòng Công chứng Hoà Tiến có trụ sở tại số nhà 514, Khu 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc...

Sở Tư pháp tổ chức trao thẻ công chứng viên

Ngày 19/5/2011, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ trao Thẻ công chứng viên. Được cấp Thẻ công chứng viên đợt này có 11 công chứng viên thuộc hai Phòng Công chứng và 05 Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc trao Thẻ công chứng...

Tiếp tục nâng cao chất lượng công chứng, chứng thực

               Ngày 17/9/2009, Sở Tư pháp tổ chức đánh giá hai năm thực hiện Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ - CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,...

Các Văn phòng Công chứng được thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

       Ngày 30/9/2009, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành các Quyết định số 99, 100,101/QĐ - UBD cho phép thành lập các Văn phòng công chứng: Xương Giang, Thăng Long và Sông Thương. Đây là những văn phòng công chứng đầu...

Các loại phí công chứng

1- PHÍ CÔNG CHỨNG CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CÔNG CHỨNG - 5.000 đồng/trang- Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.2. PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ Ở+ Dưới 100.000.000đồng thu 100.000đồng....

Đăng kí nhận Công chứng