Giới thiệu văn bản mới

Hướng dẫn mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Từ ngày 15/6/2018, Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực.Theo đó, các giảng viên tham gia đào tạo tại các...

Quy trình chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10 số

Tại Quyết định 798/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng của các thuê bao di động mặt đất từ 11 chữ số sang 10 chữ số đang sử dụng tại 21 mã mạng của 05 nhà mạng có hiệu lực từ ngày 25/5/2018.Theo đó, để đảm bảo giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc...

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2018

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán...

Định mức chi quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021

tại Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2019 - 2021.Theo đó, mức chi phí cho quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021 sẽ giảm dần như sau:- Mức chi cho BHXH năm 2019 bằng 2,15...

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Theo Nghị định, 04 danh mục các chất ma túy và tiền chất được đưa ra gồm:Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em

Thực hiện Kế hoạch số 1516/KH-UBND ngày 05/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai Tháng hành động vì trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp trong việc phổ...

Quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Với sự phát triển của Internet và sự đa dạng của các sản phẩm công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính bảng... những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em hiện đang là mối lo lắng lớn của mọi gia đình. Khi trẻ em tham...

21 biểu mẫu dùng trong công tác bồi thường nhà nước

Ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.Theo đó, ban hành 21 biểu mẫu dùng trong công tác bồi thường nhà nước, được chia thành 4 nhóm sau:- Giải quyết yêu cầu bồi thường (...

Chính thức tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng từ ngày 01/7/2018

Tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng (tăng thêm 90.000 đồng) bắt đầu kể từ ngày...

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bao gồm nội dung Bộ Tiêu chí; đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục...

Quy định việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 09/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn,...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

(Chinhphu.vn) - Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng; giảm giá cước kết nối di động;... là những chính sách...

Tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Ảnh minh họa.Thời gian qua, các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin...

Điều kiện xét thăng hạng viên chức giảng dạy đại học công lập

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ảnh minh họaThông tư này...

Sửa đổi quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính...

Trang

Đăng kí nhận Giới thiệu văn bản mới