Bán đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (82 lô) đất ở tại khu dân cư số 1, thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh (59 lô); thôn Mỹ Hưng (17 lô); thôn Đông Nô (6 lô); xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (82 lô) đất ở tại khu dân cư số 1, thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh (59 lô); thôn Mỹ Hưng (17 lô); thôn Đông Nô (6 lô); xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian đấu giá 7 giờ 30 phút ngày 14/4/2018 tổ...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (18 lô) thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, bao gồm các lô đất biệt thư và lô liền kề

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (18 lô) thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, bao gồm các lô đất biệt thư và lô liền kề. Thời gian 8 giờ ngày 17/4/2018 tại UBND xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.(Xem chi tiết)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (97 lô) thuộc các xã An Dương, Tân Trung, Song Vân, Lam Cốt, Việt Lập, Ngọc Vân và Thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở (97 lô) thuộc các xã An Dương, Tân Trung, Song Vân, Lam Cốt, Việt Lập, Ngọc Vân và Thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên. Thời gian bán 7 giờ 30 phút ngày 22/4/2018 tại Hội trường UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. (...

Bắc Giang: Tăng cường tổ chức thi hành Luật Đấu giá tài sản

            Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; ngày 27/3/...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản năm 2018

        Thực hiện Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, đồng thời đánh giá tình hình tổ chức, hoạt...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô, Tân Thịnh huyện Lạng Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô,Tân Thịnh huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Gồm 68 lô tại Khu dân cư chợ năm, thôn Trong, xã Tiên Lục; 15 lô tại thôn Hạ, xã Nghĩa...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 117 lô tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 117 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 26/01/2018 tại Nhà Văn hóa UBND xã Tăng Tiến,...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 19 lô tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 19 lô đất ở tại Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 23/01/2018 tại UBND xã Lương Phong...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 194 lô đất ở tại Khu số 1,2, Khu đô thi phía Nam, xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 28/01/2018 tại Trung tâm...

Trang

Đăng kí nhận Bán đấu giá tài sản