26/KH-STP

Lĩnh vực: 
Phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày ban hành: 
Thứ 3, Tháng 3 13, 2018
Loại văn bản: 
Kế hoạch
File gắn: 

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng năm 2018

Phòng, đơn vị ban hành: 
Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật