199/STP-HCTP

Lĩnh vực: 
Quản lý XLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành: 
Thứ 3, Tháng 3 13, 2018
Loại văn bản: 
Công văn
File gắn: 

Vv ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam

Phòng, đơn vị ban hành: 
Phòng Hành chính tư pháp