Sở Tư pháp Bắc Giang tham gia ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc

Sở Tư pháp Bắc Giang tham gia ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc

Sáng ngày 09/3/2018, Sở Tư pháp Bắc Giang – đơn vị Phó trưởng Khu vực thi đua do đồng chí Đỗ Xuân Vang, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tham gia ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc (Khu vực thi đua). Hội nghị được tổ chức tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La – đơn vị Phó trưởng Khu vực thi đua với sự tham dự của đồng chí Phùng Huy Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La và đại diện lãnh đạo, công chức làm công tác thi đua – khen thưởng của 28 đơn vị là Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự trong Khu vực thi đua.

   

Hội nghị đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Khu vực thi đua; Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2018 của Khu vực thi đua. Đặc biệt, lãnh đạo các cơ quan trong Khu vực thi đua đã thực hiện ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, trên cơ sở triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua: (i) “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; (ii) “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (iii) “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; (iv) “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; (v) “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong Khu vực sẽ chủ động hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động.

          Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Vang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo kết quả tổng hợp đăng ký thi đua của các đơn vị thành viên trong Khu vực thi đua. Theo đó, có 08 Sở Tư pháp, 52 Cục và Chi cục Thi hành án dân sự đăng ký Cờ thi đua Ngành Tư pháp; 03 Cục Thi hành án dân sự đăng ký Cờ thi đua Chính phủ - đây vừa là mục tiêu, cũng là động lực để các đơn vị trong Khu vực thi đua phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018./.

Đỗ Loan