Giấy mời 8 giờ ngày 14/3/2018 dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước