Yên Dũng: Tổng kết công tác tư pháp năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Yên Dũng: Tổng kết công tác tư pháp năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

          Sáng ngày 11/01/2017, Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Vang – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn.

          Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Phòng Tư pháp huyện đã thẩm định 04 dự thảo văn bản QPPL do UBND huyện ban hành; tham gia đóng góp ý kiến 09 dự thảo văn bản; tham mưu UBND huyện, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho trên 2000 lượt người tham dự; phối hợp với Đài truyền thanh huyện thực hiện 56 chuyên mục tìm hiểu pháp luật; tiếp tục duy trì hoạt động của 181 tổ hoà giải cơ sở, kết quả hòa giải thành đạt trên 85,2%; toàn huyện đã thực hiện chứng thực được trên 156.000 trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính, trên 8.600 trường hợp chứng thực các việc khác; tham mưu UBND huyện đăng ký khai sinh cho 13 trường hợp, đăng ký kết hôn 21 trường hợp, cải chính hộ tịch cho 111 trường hợp; cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho 3.891 trường hợp, trong đó đăng ký lại việc sinh có 3.579 trường hợp; đăng ký kết hôn 1.252 trường hợp; đăng ký khai tử 831 trường hợp.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Hiện nay công chức Tư pháp – Hộ tịch phụ trách nhiều phần mềm khi thực hiện giải quyết một thủ tục hành chính; công tác hòa giải, tuyên truyền PBGDPL, hoạt động tủ sách pháp luật kết quả chưa thật cao…Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra kiến nghị để nâng cao hơn nữa hoạt động công tác tư pháp trên địa bàn huyện.

Về dự Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Vang- Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả mà Phòng Tư pháp cũng như tư pháp cấp xã đạt được trong năm 2017; đồng thời, đồng chí đề nghị Phòng Tư pháp huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tham mưu cho UBND huyện¸ Hội đồng PHPBGDPL huyện triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2018; đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản; theo dõi thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; chứng thực, hộ tịch trên địa bàn huyện… thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2018 góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

                                                                 Thanh Lụa

Phòng Tư Pháp huyện Yên Dũng