Đại hội công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang thành công tốt đẹp

Đại hội công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang thành công tốt đẹp

Ngày 11/01/2017, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023; Công đoàn Sở Tư pháp có 03 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của Ban chấp hành  Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017 trên các mặt như: Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và hoạt động xã hội của công đoàn; công tác tuyên truyền giáo dục công chức, viên chức, lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác nữ công; hoạt động của Ủy ban kiểm tra; công tác tài chính; công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời Đại hội cũng đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mặt công tác trên trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Sở Tư pháp được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia Ban chấp hành.

Cũng tại Đại hội, tập thể Công đoàn Sở Tư đã được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn năm 2012-2017./.

                                                                        Nguyễn Loan