Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 117 lô tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 117 lô tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 117 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 26/01/2018 tại Nhà Văn hóa UBND xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Xem chi tiết)

Các tin khác