Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 19 lô tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 19 lô tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 19 lô đất ở tại Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 23/01/2018 tại UBND xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (Xem chi tiết)

Các tin khác