Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 145 lô đất ở tại Khu số 2, Khu đô thi phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, gồm các phân lô: A-LK-28, A-LK-37, A-LK-41. Diện tích: Từ 82 đến 114,5m2/1 lô; Giá khở điểm: Từ 1.340.750.000đồng đến 2.896.850.000 đồng/1 lô. Thời gian 13 giờ ngày 23/12/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Xem chi tiết)

Các tin khác