Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Đức Thắng, xã Hòa Sơn và Quang Minh - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Đức Thắng, xã Hòa Sơn và Quang Minh - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 15 lô thuộc phân lô LK1, LK2, LK3 - khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng; 28 lô thuộc thôn Giếng, xã Hòa Sơn, 04 lô thuộc thôn Hữu Định, xã Quanfg Minh, huyện Hiệp Hòa. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 20/12/2017 tại UBND xã Hòa Sơn ( tổ chức đấu giá QSD đất ở thuộc xã Hòa Sơn và xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa); 14 giờ ngày 20/12/2017 tại UBND xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa). Xem chi tiết:

Các tin khác