Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đoan Bái - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đoan Bái - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 20 lô đất ở tại Phân lô N4 và N5,khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái ,huyện Hiệp Hòa. Tổ chức đấu giá vào 7 giờ 30 phút ngày  12/12/2017 tại UBND xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa ( Xem chi tiết)

Các tin khác