Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Hòa giải viên

Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Hòa giải viên

            Ngày 13/10/2017, Phòng Tư pháp huyện Hiệp Hòa tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho 245 đại biểu là công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã, thị trấn; Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện.

          Đại biểu tham dự lớp tập huấn đã được Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phân tích, làm rõ nội dung nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở như: nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; các kỹ năng hòa giải ở cơ sở như: kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin, vụ việc về hòa giải; kỹ năng xem xét xác minh vụ việc; kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi; kỹ năng tra cứu tìm kiếm văn bản pháp luật...

          Với phương pháp trao đổi hai chiều, Báo cáo viên Sở Tư pháp đã cùng với các hòa giải viên tìm hiểu, chia sẻ những phương pháp, kỹ năng; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Qua đó trang bị cho các hòa giải viên những kiến thức pháp luật cần thiết để vận dụng linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa