Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
1 Lịch lãnh đạo sở tuần 22 (28/5-01/6/2018) 28/05/2018
2 Lịch lãnh đạo sở tuần 21 (21/5-25/5/2018) 22/05/2018
3 Lịch lãnh đạo sở tuần 20 (14/5-20/5/2018) 15/05/2018
4 Lịch lãnh đạo sở tuần 19 (07/5-13/5/2018) 15/05/2018
5 Lịch lãnh đạo Sở tuần 16( 16/04/2018 - 22/04/2018) 16/04/2018
6 Lịch lãnh đạo Sở tuần 15( 09/04/2018 - 15/04/2018) 16/04/2018
7 Lịch lãnh đạo Sở tuần 14( 19/03/2018 - 25/04/2018) 16/04/2018
8 Lịch lãnh đạo Sở tuần 13( 26/03/2018 - 01/04/2018) 16/04/2018
9 Lịch lãnh đạo Sở tuần 12( 26/03/2018 - 25/032018) 16/04/2018
10 Lịch lãnh đạo Sở tuần 06( 05/02/2018 - 11/02/2018) 16/04/2018
11 Lịch lãnh đạo Sở tuần 04( 29/01/2018 - 04/02/2018) 16/04/2018
12 Lịch lãnh đạo Sở tuần 02( 08/01-14/01/2018) 10/04/2018
13 Lịch lãnh đạo Sở tuần 01( 01/01-07/01/2018) 10/04/2018
14 Lịch lãnh đạo Sở tuần 52( 18/12-22/12/2017) 19/12/2017
15 Lịch lãnh đạo Sở tuần 49 ( 27/11-01/12/2017) 27/11/2017
16 Lịch lãnh đạo Sở tuần 48 ( 20-24/11/2017) 22/11/2017
17 Lịch lãnh đạo Sở tuần 47 ( 13-17/11/2017) 13/11/2017
18 Lịch lãnh đạo Sở tuần 46 ( 06/11-10/11/2017) 06/11/2017
19 Lịch lãnh đạo Sở tuần 45 ( 30/10-3/11/2017) 31/10/2017
20 Lịch lãnh đạo Sở tuần 44 ( 23-27/10/2017) 23/10/2017
21 Lịch lãnh đạo Sở tuần 42 ( 09-15/10/2017) 10/10/2017
22 Lịch lãnh đạo Sở tuần 22 ( 22-26/5/2017) 22/05/2017
23 Lịch lãnh đạo Sở tuần 21 ( 15-19/4/2017) 16/05/2017
24 Lịch lãnh đạo Sở tuần 18(Từ ngày 24 - 28/4/2017) 26/04/2017
25 Lịch lãnh đạo Sở tuần 17 ( 17-21/4/2017) 17/04/2017
26 Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 16 (10-14/4/2017) 10/04/2017
27 Lịch lãnh đạo Sở tuần 15 (03-07/4/2017) 05/04/2017
28 Lịch lãnh đạo Sở tuần 14 ( 27-31/3/2017) 27/03/2017
29 Lịch lãnh đạo Sở tuần 12 ( 13-17/3/2017) 13/03/2017
30 Lịch lãnh đạo Sở tuần 9 (Từ ngày 20 - 24/02/2016) 20/02/2017
31 Lịch lãnh đạo Sở tuần 3(Từ ngày 9 - 13/01/2017) 10/01/2017

Trang