Văn bản chỉ đạo điều hành

Định dạng: 25/06/2018
Định dạng: 25/06/2018
STT Số/Ký hiệu Ban hành Trích yếu Tập tin
1 574/GM-STP 25/06/2018

Giấy mời 14 giờ ngày 29/6/2018 dự hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp

2 28/CTr-STP 25/06/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 25-29/6/2018

3 27/CTr-STP 18/06/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 18-22/6/2018

4 172/BC-STP 15/06/2018

Báo cáo chương trình công tác tháng 6 năm 2018

5 26/CTr-STP 15/06/2018

Chương trình công tác tháng 7 năm 2018

6 25/CTr-STP 11/06/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 11-15/6/2018

7 24/CTr-STP 04/06/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 04-08/6/2018

8 491/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 31/05/2018

Về việc đề nghị báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

9 23/CTr-STP 28/05/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 28/5-01/6/2018

10 22/CTr-STP 22/05/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 21-25/5/2018

11 453/GM-STP 17/05/2018

Giấy mời họp vào 7 giờ 30 phút ngày 24/5/2018 dự buổi làm việc với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

12 21/CTr-STP 16/05/2018

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018

13 122/BC-STP 16/05/2018

Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2018

14 20/CTr-STP 14/05/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 14-18/5/2018

15 436/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 11/05/2018

Về việc đề nghị cử cán bộ, công chức tham gia lớp Bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính

16 18/TB-STP 11/05/2018

Thông báo Chức danh và chữ ký ( Phó Chánh Văn Phòng và Phó Trưởng phòng Hành chính Tư pháp)

17 18/CTr-STP 07/05/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 07-11/5/2018

18 413/STP-XD&KTRVB 27/04/2018

Giấy mời (7h30 ngày 04/5/2018) dự hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

19 406/GM-STP 26/04/2018

Giấy mời Dự Hội thảo về " Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ, em trên địa bản tỉnh Bắc Giang"

20 17/CTr-STP 18/04/2018

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018

21 84/BC-STP 17/04/2018

Báo cáo chương trình công tác tháng 04/2018

22 36/QĐ-STP 17/04/2018

Quyết định về việc thu hồi Thẻ công chứng viên ( Hoàng Anh Đào, Nguyễn Thị Yến)

23 364/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 16/04/2018

Về việc đặt bài tham luận tại Hội thảo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

24 16/CTr-STP 16/04/2018

Chương trình công tác tuần từ ngày 16-20/4/2018

25 357/STP-XD&KTRVB 13/04/2018

Vv kiểm tra theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực Thanh tra; Thông tin và Truyền thông

Trang