Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTPH-BATGT-TP ngày 16/3/2016 giữa Sở Tư pháp và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức 03 lớp tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

              Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 18/ 01/2018 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng hương ước,...

Huyện Tân Yên: Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, ngày 28/6/2018 tại UBND xã Lam Cốt, Huyện đoàn phối hợp với Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện và UBND 05 xã trên địa bàn huyện (Ngọc Vân, Song Vân, Việt Ngọc, Lam Cốt và An Dương) tổ chức liên hoan...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

Trong các ngày 25, 26, 27/6/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng tư pháp huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị PBGDPL về phòng, chông ma túy cho hơn 300 đại biểu tại các xã địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội phải thực hiện...

Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 4061/KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 3211/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về Triển khai thi hành Luật...

Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

          Chiều 15/01/2018, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung...

Hội nghị tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn viên pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2017 - 2022

               Thực hiện Kế hoạch liên ngành giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp số 14 ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội...

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngày 22/11/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 4061/KH-UBND về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Việc triển khai thi hành Bộ luật này nhằm mục đích phổ biến sâu rộng nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 đến các...

Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật là lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, do vậy việc thường xuyên tập huấn, kiện toàn lực lượng này là việc cần thiết. Hiện toàn tỉnh có 329 báo cáo viên pháp luật, trong đó...

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với một số ngành thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 3695/KH-HĐPH ngày 26/10/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. Trong các ngày 14,...

Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

         Sáng ngày 10/11/2017, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Nguồn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị an toàn giao thông

Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTPH-BATGT-TP ngày 16/3/2016 giữa Sở Tư pháp và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số...

Mục đích, ý nghĩa “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân giao thông”

Năm 1993, Tổ chức Hoà bình Đường bộ (Road Peace) đã khởi xướng "Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ".Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật...

Bắc Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

Ngày 26/10/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra số 3695/KH-HĐPH về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương...

Tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm

Trong các ngày 12 và 16/10/2017, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân Yên, Lục Ngạn tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người cho hơn 500 đại biểu là tuyên truyền...

Trang

Đăng kí nhận Phổ biến giáo dục pháp luật