Tin tư sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/98/2018 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thực hiện Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định số 102/2017/NĐ-CP), ngày 06/7/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai,...

Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 (Quyết định số 242/QĐ-TTg), Quyết định 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ...

Kết quả kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành trong lĩnh vực thanh tra, thông tin và truyền thông

Thực hiện Kế hoạch số 4431/KH-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 22/01/2018 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, theo đó, từ ngày...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 4210/KH-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ngày 12/6/2018 tại Hội trường lớn tầng 2, Khách sạn Bắc Giang Sở Tư pháp Bắc Giang đã tiến hành...

Sở Tư pháp Bắc Giang phát động Phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nhằm thực hiện Quyết định số 1171/QĐ-BTP ngày 24/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018),...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về đất đai liên quan đến doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-BĐH ngày 25/12/2017 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Vụ...

Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thanh tra, thông tin và truyền thông

Thực hiện Kế hoạch số 4431/KH-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 22/1/2018 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018. Căn cứ các Kế...

Bắc Giang, thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng

  Ngày 10/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã ký Quyết định số 291/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào.  Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào có trụ sở tại: Thôn Trại Mới, xã Kiên Thành, huyện...

Bắc Giang: Thực hiện kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 4387/KH-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (Kế hoạch số 4387/KH-UBND), ngày 05/4/2018, Chủ...

Sở Tư pháp triển khai kiểm tra văn bản, kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực tại huyện Yên Thế

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 08/5/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra văn bản của HĐND, UBND huyện Yên Thế, Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 27/4/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực trên địa...

Triển khai kiểm tra văn bản hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

            Thực hiện Kế hoạch  số 1261/KH-UBND về kiểm tra văn bản hành chính do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, trong các ngày 10-11/5/2018, Đoàn kiểm tra văn bản do...

Hội thảo “Tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Thực hiện Kế hoạch số 4408/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018, Kế hoạch số 28/KH-ĐKTLN ngày 19/3/2018 của Đoàn kiểm tra liên ngành về...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hệ thống hóa văn bản QPPL

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 23/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND kỳ 2014-2018, ngày 04/5/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hệ...

Sở Tư pháp: Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp quý II/2018

           Chiều ngày 30/3/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp quý II/2018. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản năm 2018

              Thực hiện Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, đồng thời...

Trang

Đăng kí nhận Tin tư sự kiện