Tin tư sự kiện

Phát huy truyền thống 29 năm. Ngành Tư pháp Bắc Giang vững bước đi lên

Ngày 08/3/1983, Sở Tư pháp Hà Bắc- tiền thân của Sở Tư pháp  tỉnh Bắc Giang ngày nay được thành lập. 29 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành,...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Sáng 17/7/2012, Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức  Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở; trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; trưởng Phòng Tư pháp các...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới năm 2012

Với mục tiêu  nhằm bảo đảm cơ bản sự bình đẳng giới thực chất nam và nữ về cơ hội và sự phát triển trong tham gia lãnh đạo, quản lý, trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và trong thụ hưởng các chính sách về chăm sóc sức khoẻ của đội...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Báo cáo tổng kết 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực

Vừa qua, Sở Tư pháp đã tiến hành  tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn về công tác pháp chế cho lãnh đạo và công chức pháp chế của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Ngày 10/01/2012,  Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác pháp chế cho lãnh đạo và công chức pháp chế của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn bộ công chức...

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang 02 dự thảo tờ trình và Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

Ngày 24/11, tại Sở Tư pháp Bắc Giang, Ban Kinh tế  và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo tờ trình và Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII. Dự Hội nghị có thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện các...

Công tác hành chính tư pháp tháng 11/2011

Thực hiện nhiệm vụ được giao , trong tháng 11/2011, Phòng Hành chính tư pháp đã triển khai công việc thực hiện đúng tiến độ, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đảm bảo chính xác, đúng pháp luật,...

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang cấp phát sách và tờ gấp pháp luật

Ngày 11/10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý  nhà nước đã tổ chức cấp phát sách, tài liệu pháp luật và nhiều loại tờ gấp pháp luật cho phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 23 xã, thị trấn huyện Sơn Động và 10 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý điểm...

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2011-2016

 Ngày 12/10/2011,  Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Lợi, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh và toàn thể các luật gia Chi hội Sở Tư...

Bắc Giang: Công nhận và cấp thẻ cho 82 Báo cáo viên pháp luật tỉnh

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BTP, ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định  về Báo cáo viên pháp luật, ngày 10/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND  về việc công nhận và cấp thẻ Báo cáo viên...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2011

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động  trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, ngày 07/7/2011, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2011. Tham dự Hội nghị...

Tăng cường quản lý quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 Ngày 29/4/2011,  Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ- CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-...

10 Sự kiện lớn năm 2009 - 2010 của Tư pháp

1. Triển khai đồng bộ việc thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS) và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về thi hành Luật THADS. Điểm đột phá trong tổ chức hệ thống cơ quan THADS năm 2009 là việc thành lập Tổng cục THADS...

Trang

Đăng kí nhận Tin tư sự kiện