Giấy mời họp

Giấy mời (8h ngày 07/9/2017)

Giấy mời 655/GM-STP ngày 30/8/2017 (8h ngày 07/9/2017) dự Hội nghị triển khai công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Trang

Đăng kí nhận Giấy mời họp