Trợ giúp pháp lý

Nâng cao hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

              Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người,...

Bắc Giang hướng mạnh công tác trợ giúp pháp lý về cơ sở

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đặc biệt là từ khi Luật Trợ giúp pháp lý 2017 ra đời (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Để tổ chức thực hiện tốt công tác TGPL trên địa bàn, thời gian qua, Trung tâm TGPL của...

12 biểu mẫu mới trong hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Ngày 28/8/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.Theo đó, ban hành 12 biểu mẫu mới đơn cử như sau:- Mẫu số 01-TP-TGPL: Sổ thụ lý, theo...

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Giang: Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong tố tụng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang  tiếp nhận và tham gia trợ giúp pháp lý trong tố tụng 80 vụ việc, đã kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người được trợ giúp pháp lý và tạo được niềm tin...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 4210/KH-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ngày 12/6/2018 tại Hội trường lớn tầng 2, Khách sạn Bắc Giang Sở Tư pháp Bắc Giang đã tiến hành...

Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Việt Yên

          Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 15/3/2018 của Sở Tư pháp về trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Việt Yên tổ chức thực hiện...

Trợ giúp pháp lý lưu động tại Sơn Động

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 19/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý năm 2018, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018 Chi nhánh TGPL số 3 thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang đã phối hợp...

Tin Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Tân Yên

Trong hai ngày 12, 13/4/2018, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tân Yên tổ chức đợt trợ giúp pháp lý (TGPL) lưu động cho bà con nhân dân tại 04 xã: Lan Giới, Tân...

Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Hiệp Hòa

Từ ngày 27/3 đến hết 30/3/2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hiệp Hòa thực hiện trợ giúp pháp lý kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 09 xã: Lương Phong, Hợp Thịnh,...

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho...

Bắc Giang tăng cường Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Bằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, hoạt động TGPL hằng năm đã giúp cho hàng trăm người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế khác tiếp cận dễ dàng và sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Luật sư cộng tác viên với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Năm 2006, Luật TGPL ra đời đã tạo cơ chế pháp lý cho việc tham gia thực hiện TGPL của luật sư. Theo đó, luật sư tham gia TGPL thông qua ba phương thức: (i) thực hiện TGPL theo nghĩa vụ được quy định theo pháp luật về luật sư; (ii) thực hiện TGPL với...

Công tác Dân vận trong hoạt động Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bắc Giang

Thực hiện tốt phương châm “luôn đi cùng dân” và “vì người nghèo”, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang đã luôn xem công tác dân vận là bộ phận không thể tách rời của hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL),...

Công tác Trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong 06 tháng đầu năm 2017

Với mục đích tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, nâng cao năng lực nhận thức về pháp luật và chất lượng cuộc sống, nhằm đảm bảo sự công bằng trong xã hội; ngày 25/01/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Kế...

Trang

Đăng kí nhận Trợ giúp pháp lý