Tủ sách pháp luật

Năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang xuất bản in tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

TTTÊN TÀI LIỆUXem chi tiết1Sổ tay Nghiệp vụ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng dân dân tỉnh do UBND tỉnh trìnhChi tiết2Cẩm nang xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtChi tiết3Hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáoChi...

Tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, ứng dụng rộng rãi và yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tìm hiểu, tiếp cận pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân; để tiếp tục thực hiện có hiệu quả...

Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp phát huy hiệu quả của Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn”

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; để đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, từ đó tìm...

Vai trò của tủ sách pháp luật trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sách, báo, tài liệu tuyên truyền pháp luật là một biện pháp có nhiều ưu thế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật, những năm qua tỉnh...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang: Tổ chức cấp phát sách pháp luật cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục năm 2013, sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, căn cứ vào nhu cầu thực tế của cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh...

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn”

Ngày 27/5/2013, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn”. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục...

Lục Ngạn: Trang bị thêm 147 đầu sách về pháp Luật

Vừa qua, Phòng  Tư pháp huyện Lục Ngạn đã trang bị thêm 147 đầu sách về pháp luật cho 30 tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn, trung bình mỗi tủ sách được cung cấp thêm 49 đầu sách các loại. Các đầu sách pháp luật mới được trang bị gồm các...

Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh

            Để đánh giá chính xác, toàn diện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách, Ngăn sách pháp luật trên địa bàn toàn tình; kịp thời pháp hiện những tồn tại, yếu kém và triển khai...

Đăng kí nhận Tủ sách pháp luật