Học tập làm theo tấm gương đạo đước HCM

Sở Tư pháp Bắc Giang phát động Phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nhằm thực hiện Quyết định số 1171/QĐ-BTP ngày 24/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018),...

Chi bộ Văn bản – Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 16/01/2017 của Chi bộ Văn bản – Phổ biến giáo dục pháp luật về sinh hoạt chuyên đề năm 2017, chiều ngày 05/9/2017, Chi bộ Văn bản – Phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tư tưởng...

Chi bộ Văn bản-Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bàn về phong cách làm việc tự chủ, sáng tạo, khoa học và nói đi đôi với làm theo tấm gương của Bác”

Để nâng cao chất lượng,  hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 06/3/2017, Chi bộ Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bàn về phong cách...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/11/2016 Sở Tư pháp Bắc Giang ban hành Chương trình số 48/CTr-STP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Nhằm tạo chuyển  biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống Chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành...

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Để triển khai  thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xác định việc tổ...

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 1945 - Những giá trị về quyền con người và quyền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

Năm 1925 ngay tại nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Bản án Chế độ thực dân Pháp”, là tác phẩm tổng kết lịch sử, một “Bản cáo trạng” đối với chủ nghĩa thực dân, để sau đó 20 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí...

Bắc Giang: Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là sự thể hiện lòng biết ơn, là sự nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn tư tưởng đạo đức mà Bác để lại, đồng thời giúp cho mỗi người có được cơ hội rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện nhân cách,...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà báo kiệt xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới cũng là một nhà báo xuất sắc, người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra...

Bác ơi, tim bác mênh mông thế

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu - là con người vĩ đại. Điều ấy là hiển nhiên. Không phải dân tộc ta, bè bạn ta, nhân dân thế giới tôn kính mà ngay cả kẻ thù cũng phải nể phục. Đó là điều không phải lãnh tụ nào trên thế giới cũng có được....

40 năm, “Toàn thắng về ta”-Những xúc cảm không thể nào quên

11 giờ 30 ngày  30/4/1975. Đó là một buổi trưa kỳ diệu, một dấu ấn trong lịch sử dân tộc, điểm chốt của một loạt các cuộc tiến công thần tốc tiến về Sài Gòn. Ngày 4/3/1975, bộ đội ta mở Chiến dịch Tây Nguyên - mở đầu cuộc Tổng tiến công và...

Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nối tiếp các chuyên  đề của những năm trước, việc Trung ương triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch,...

Bác Hồ dạy “Nói đi đôi với làm”

“Nói đi đôi với  làm” không chỉ là một nguyên tắc phương pháp luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà ở đó còn biểu hiện là giá trị đặc sắc nổi bật của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể thấy điều đó qua hàng trăm bài viết và việc làm của...

Hồ Chí Minh – Người khơi nguồn sức mạnh đoàn kết toàn dân

Bài học lớn  mà Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra từ trong lịch sử đấu tranh của dân tộc chính là đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh, do vậy điều Người quan tâm nhất là xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành...

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay

  Trong quá trình  tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm cách mạng các nước trên thế giới, năm 1923, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: Muốn cách mạng thành công, phải tập hợp, huy động  được...

Trang

Đăng kí nhận Học tập làm theo tấm gương đạo đước HCM