Nghiên cứu - Trao đổi

Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

I. Dẫn đềSo với thị trường bảo hiểm của các quốc gia trên thế giới, thì thị trường kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam là một thị trường khá mới và non trẻ. Trước khi bắt đầu công cuộc đổi mới, các doanh nghiệp bảo hiểm đã hình thành và hoạt động nhưng...

Li hôn có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nay

Đặt vấn đềỞ Việt Nam, trong những năm gần đây, cùng với việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đi đôi với sự phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội…giữa nước ta với các nước khác trên thế giới ngày...

Một vài nét sơ lược về quy định pháp luật hòa giải ở Việt Nam

Thể chế hòa giải được hình thành dựa trên cở sở kinh tế, xã hội, cũng như xuất phát từ chính yêu cầu giải quyết mâu thuẫn của cuộc sống, cũng như xuất phát từ sự đoàn kết trong nhân dân, nó chịu sự tác động sâu sắc của các yếu tố kinh tế, chính trị...

Các TTHC trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý - giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục này

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân thuộc diện được TGPL theo quy định của Luật TGPL nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý...

Giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của luật đất đai hiện hành

Tranh chấp đất đai là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong tất cả các loại án dân sự, đây là một trong những vấn đề nóng xảy ra thường xuyên trong đời sống hàng ngày; các dạng tranh chấp cũng rất đa dạng: Tranh chấp xác định ai là người có...

Bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự

Pháp luật dân sự hiện hành quy định việc bảo vệ người  thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự. Vậy thế nào là người thứ ba ngay tình và người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi trong giao dịch dân sự được pháp luật quy định ra sao? Thông...

Đưa quy định về trách nhiệm phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng vào cuộc sống

Ngày 25/11 và 27/11/2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực 01/7/2016; Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực thi hành 01/01/2018 cùng với Luật TGPL năm 2017, trong đó ghi...

Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Thuật ngữ “hoàn trả” (reimbursement) dưới góc độ thuật ngữ Luật học được hiểu là “trả lại cho một người một khoản tiền mà trước đó người đó đã chi trả”. Trong mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật về hoàn trả, có quan điểm cho rằng,...

Thực tiễn thi hành một số quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 với nhiều nội dung mới, tiệm cận với những nguyên lý chung của pháp luật dân sự, trong đó bao gồm các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ...

Một số ý kiến về đề xuất xây dựng Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Theo Từ điển tiếng Việt, hòa giải là “hành vi thuyết phục các bên đồng ý chấm dứt xung đột hoặc xích mích một cách ổn thỏa”[1].Từ định nghĩa này có thể thấy hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột xã hội với03 đặc trưng sau: (1) hòa...

Thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở và khả năng xã hội hóa

1. Thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở 1. Ưu điểmSự ra đời của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đánh dấu một bước phát triển mới quan trọng trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu của thực...

Một vài quy định mới về trách nhiệm phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã liên tịch ban hành Thông tư liên tịch số 10/2018/ TTLT-BTP...

Việc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân trong xã hội thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ công trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1. Khái quát về nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực trợ giúp pháp lýDịch vụ hành chính công là dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật không vì mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền quản lý hành chính...

Một số ý kiến về điểm mới trong dự thảo Luật THAHS (sửa đổi) về tổ chức cho phạm nhân lao động

Sau 08 năm thi hành, dự thảo Luật thi hành án hình sự sửa đổi (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật THAHS) sẽ được Chính phủ trình Quốc  hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 năm 2018. Việc sửa đổi, bổ sung dự thảo luật là cần thiết nhằm đáp ứng các...

Một số bất cập của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong thực tiễn

Nghiên cứu các quy định của BLTTHS năm 2015, khi vận dụng vào thực tiễn, tác giả thấy có những bất cập sau đây:1. Chưa quy định về xác định tuổi của người làm chứng là người dưới 18 tuổi.Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự được quy định tại Phần...

Trang

Đăng kí nhận Nghiên cứu - Trao đổi