KSTTHC

Bắc Giang: rà soát kiến nghị đơn giản hóa 16 nhóm TTHC, TTHC

            Ngày 11/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.       ...

Sở Tư pháp: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 14/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm vụ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại một số sở, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh.Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thân...

Bắc Giang công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin & Truyền thông và Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Ngày 29/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 1147) và Quyết định số 1148...

Bắc Giang ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

           Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ...

Trong năm 2017, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

             Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Theo đó...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Ngày 23/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo đó, Quyết định công bố ban hành mới 58 thủ tục hành chính, bao gồm:...

Khảo sát, thăm dò mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

            Để đánh giá về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 15/3/2016, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-STP về...

Sở Tư pháp kiểm tra công tác văn bản, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Việt Yên

Thực hiện Kế hoạch số 3687/KH-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát văn bản năm 2015, Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 12/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, từ ngày 19 đến ngày 26/6/...

Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

           Ngày 12/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.     ...

Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3696/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 với 10 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2015 của công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...

Kết quả kiếm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014

 Sáu tháng đầu năm 2014, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách hành chính đang diễn ra mạnh mẽ ở địa phương.Sở Tư pháp đã tổ chức 03 lớp tập huấn...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC (lớp thứ ba)

             Thực hiện Kế hoạch số 3585/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014, ngày 14/4 và 15/4/2014, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

         Thực hiện Kế  hoạch của tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành...

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

           Ngày 10/02/2014,  Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính(TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, theo đó đã công bố 06 thủ tục hành chính mới...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Ngày 18/12/2013,  Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND công bố lại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 95 thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh...

Trang

Đăng kí nhận KSTTHC