Ngày pháp luật 9_11

Tân Yên tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

           Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về tổ chức Ngày pháp luật năm 2018, chiều ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên tổ chức hưởng ứng “...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Tọa đàm hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”

 Thực hiện Kế hoạch số 3090/KH-UBND ngày 12/9/2018 về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam năm 2018, trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, sáng ngày 07/11/2018 Sở Tư pháp Bắc Giang đã tổ chức buổi tọa đàm...

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật của Sở Tư pháp

Với mục đích tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội và để Ngày Pháp luật thực sự trở thành...

Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu Pano về chủ đề ngày pháp luật Việt Nam để tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu...

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn...

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá hưởng ưởng “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND huyện Lạng Giang về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, ngày 09/10/2018 Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện phối hợp với Huyện...

UBND tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện “ Ngày pháp luật” năm 2018

Nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội và để Ngày Pháp luật thực sự trở thành đợt sinh...

Việt Yên: Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện Việt Yên về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phòng Tư pháp huyện đã tích cực, chủ động tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp...

Về khẩu hiệu “Ngày pháp luật” năm 2017 như sau

1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;3. “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;4. “Đẩy mạnh cải cách...

Tập trung thực hiện có hiệu quả "ngày pháp luật" năm 2016

Để Ngày pháp  luật (9/11) năm 2016 thực sự trở thành "Ngày hội" tìm hiểu pháp luật của toàn dân; Sở Tư  pháp, với vai trò là thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã kịp thời hướng dẫn các nội dung và hình...

Sở Tư pháp ban hành công văn số 958/STP-PBGDP về việc thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2016

Ngày 07/9/2016 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 958/STP-PBGDPL về việc thực hiện " Ngày pháp luật" năm 2016Mẫu pano, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2016 File đính kèm* 9_11 B.jpg* BTP.jpg* ngay phap luat.jpg*ngay...

Trang

Đăng kí nhận Ngày pháp luật 9_11