Tổ chức Luật sư, tư vấn pháp luât

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Bảo Ngọc tại Tân Yên - Bắc Giang

Ngày 11/12/2018 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 138/QĐ-STP về việc cấp Giấy Đăng ký hoạt động  cho Chi nhánh công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Bảo Ngọc tại Tân Yên - Bắc Giang.

Sở Tư pháp ban hành Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật Fanci do bổ sung Luật sư Nguyễn Thị Tuyết

Ngày 25/10/2018 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 108/QĐ-STP về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Fanci do bổ sung Luật sư Nguyễn Thị Tuyết 

Sở Tư pháp ban hành Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Công ty luật Fanci do bổ sung Luật sư Nguyễn Thị Tuyết

Ngày 25/10/2018 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 108/QĐ-STP về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Fanci do bổ sung Luật sư Nguyễn Thị Tuyết 

Bộ Tư pháp Ban hành Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết1, Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 Ban hành Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài2, Phụ lục Bảng điểm của các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức...

Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang tổng kết hoạt động năm 2017

Ngày 03/02/2018, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017; dự Hội nghị có Tiến sĩ-Luật sư: Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam; đại biểu ở tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Phó trưởng Ban Nội...

Sở Tư pháp kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 19/4/2017 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017; từ ngày 17/5/2017 đến ngày 26/5/2017, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra tổ...

Bắc Giang sau 06 năm thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật là hoạt động cung cấp cho cá nhân, tổ chức những hiểu biết pháp luật về một vấn đề nhất định, giúp họ hiểu rõ vị thế, quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong một quan hệ pháp luật cụ thể nảy sinh trong đời sống xã hội. Kết quả của...

Sở Tư pháp tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm với ban chủ nhiệm Đoàn luật sư

Ngày 25/6/2015, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh. Hội nghị giao ban được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư cũng như vai trò tự quản của Đoàn...

Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư năm 2015

Thực hiện Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư; Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môm,...

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015

Nhằm đánh giá thực trạng việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong tổ chức, hoạt động luật sư, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang: Tổ chức Lế kết nạp luật sư

Sáng ngày 06/9/2014, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Lế kết nạp luật sư cho luật sư Trần Công Thịnh và luật sư Nguyễn Văn Chuyên. Tới dự buổi Lễ có lãnh đạo và chuyên viên phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp, Ban chủ nhiệm, Hội đồng thi đua khen...

Bắc Giang phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư của Đoàn luật sư

Ngày 27/5/2014,  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang lần thứ VI nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, Ban chủ nhiệm của Đoàn luật sư tỉnh Bắc...

Đăng kí nhận Tổ chức Luật sư, tư vấn pháp luât