Công chứng

Quyết định cấp Thẻ Công chứng viên

Ngày 22/01/2019 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 07/QĐ-STP về việc cấp Thẻ Công chứng viên cho các Công chứng Trần Đức Hiền và Nguyễn Văn Mạnh.

Về việc thông báo cấp lai Giấy đăng ký hoạt động (Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào) cho tổ chức hành nghề công chứng

Ngày 26/12/2018 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1173/STP-BTTP về việc thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động (Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào) cho tổ chức hành nghề công chứng

Cấp thẻ Công chứng viên

Ngày 07/12/2018 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 136/QĐ-STP về việc cấp Thẻ Công chứng viên cho công chứng viên Đặng Thị Quyền sinh ngày 26/5/1971, nơi hành nghề tại Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Hồng Nga. Địa chỉ trụ sở: Số 105, đường Trường...

Khai trương Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Hồng Nga

Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hồng Nga được UBND tỉnh Bắc Giang cho phép thành lập tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 06/7/2018, do công chứng viên Hoàng Thị Hồng Nga làm Trưởng Văn phòng; địa chỉ trụ sở tại số 105, đường Trường Chinh, khu 3, thị...

Bắc Giang, thành lập thêm 01 Văn phòng Công chứng

Ngày 10/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã ký Quyết định số 291/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào.  Văn phòng Công chứng Hoàng Anh Đào có trụ sở tại: Thôn Trại Mới, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn...

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 13/9/2017 về việc thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Trần Đức Hiền – nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Thiên Long

Sở Tư pháp ra Quyết định về việc thu hồi Thẻ công chứng viên

1, Ngày 21/3/2016 theo Quyết định số 31/QĐ - STP của Sở Tư pháp về việc thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Tự, địa chỉ thường trú: số nhà 360, đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.2, Ngày 24/3/2016...

Thu hồi thẻ công chứng viên ( Đoàn Thị Hương Giang)

Ngày 23/10/2015 ban hành Quyết định số 129/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc Thu hồi thẻ công chứng viên của bà Đoàn Thị Hương Giang. Xem chi tiết:

Bắc Giang quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật  công chứng, Ngày 07/10/2015 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 473/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh. Theo đó các tổ chức hành nghề công chứng, phòng Tư pháp các...

Bắc Giang: Ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện quyền của người sử dụng đất

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo hướng dẫn tại Công văn số 2271/BTP-BTTP ngày 29/6/2015 của Bộ Tư pháp; ngày 18/9/...

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật công chứng, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Ngày 20/3/2015, Sở Tư pháp Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật công chứng, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp...

Sở Tư pháp Bắc Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng

Nhằm đánh giá thực trạng việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp công chứng trong tổ chức hoạt động công chứng, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả...

Bắc Giang: thành lập 01 Văn phòng công chứng mới

Ngày 09/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải đã ký Quyết định số 110/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoà Tiến.Văn phòng Công chứng Hoà Tiến có trụ sở tại số nhà 514, Khu 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc...

Trang

Đăng kí nhận Công chứng