Giới thiệu văn bản mới

Quy định mới về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Từ ngày 01/03/2018, hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 134/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Ảnh minh họaThông tư này hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt...

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.Ảnh minh họaThông tư quy định rõ về thực hiện bồi dưỡng kiến thức,...

Thủ tục chấp thuận thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 25/2017/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thực hiện từ ngày 26/02/2018.Ảnh minh họaThông tư này quy định...

Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên

(Chinhphu.vn) - Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.Ảnh minh họaBộ Tài chính đã...

Chính sách mới về thu hút nhân tài có hiệu lực từ hôm nay

(Chinhphu.vn) – Từ hôm nay (20/1), một loạt chính sách đặc thù có tính đột phá để thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực thi hành.Cần xóa bỏ rào cản người tàiVì sao Thủ tướng yêu cầu ‘tìm người...

Quy định giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Thông tư quy định danh mục các loại giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh minh họa. BGP/Trâm Anh Theo đó, Thông tư quy định các loại giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam của...

Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và các hồ chứa, đập dâng

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và các hồ chứa, đập dâng. Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn An Theo đó, Thông tư quy định 04 nguyên tắc xác định dòng chảy tối...

Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 03/CT-TTg yêu cầu tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới. Ảnh minh họa. BGP/Diệu Hoa.   Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc...

Nội dung cơ bản của Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế các Nghị định hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý năm...

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.Ảnh minh họa. BGP/Dương Thủy.Theo đó, chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo có cha mẹ,...

Bổ nhiệm Điều tra viên theo 3 ngạch

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, điều tra viên trong Quân đội nhân dân được bổ nhiệm theo các ngạch: Điều tra viên sơ cấp; Điều tra viên trung cấp; Điều tra viên cao cấp. Ảnh minh họaBộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 299/2017/TT-BQP quy định...

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập

(Chinhphu.vn) - Từ 15/1/2018, quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập được thực hiện theo Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.Ảnh minh họaQuy chế này áp dụng đối với giáo viên,...

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

(Chinhphu.vn) - Chữ ký số trên văn bản điện tử là hợp lệ khi việc kiểm tra, xác thực thông tin về chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký còn hiệu lực, chữ ký số được tạo ra đúng bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

(Chinhphu.vn) - 10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách...

Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL

Để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động...

Trang

Đăng kí nhận Giới thiệu văn bản mới