Giới thiệu văn bản mới

Thông tư công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng

         Ngày 31/12/2018, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 173/2018/TT-BQP công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng theo quy định tại...

Thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam

          Ngày 11/02/2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam.       Thông tư gồm...

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 02/2019

       1. Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ       Kể từ năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019, các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông...

Tiền lương cán bộ, công chức cơ quan Bảo hiểm xã hội từ 2019 - 2021

      Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 51/2018/QĐ-TTg quy định về chi phí quản lý BHXH, BHTN và BHYT giai đoạn 2019 - 2021.      Theo đó, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên...

Sở Tư pháp Bắc Giang ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

           Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC Nhà nước của cơ quan, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019, ngày 30/01/2018, Sở Tư pháp...

Bắc Giang: Ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018

            Ngày 17/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn...

Thông tư quy định về tiền gửi có kỳ hạn

        Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn.       Thông tư gồm 18 Điều, quy định về tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng, chi...

Thông tư quy định về tiền gửi tiết kiệm

        Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã  ban hành Thông tư số 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm.         Thông tư gồm 23 Điều, trong đó quy định về tiền gửi tiết kiệm giữa tổ...

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

          Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của HĐND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 10/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh...

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

             Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ               Thông tư gồm 4...

Thông tư quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

               Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 135/ 2018/TT-BTC Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhận bảo quản...

Tỉnh Bắc Giang ban hành các Kế hoạch về lĩnh vực Tư pháp gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ công tác tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm năm 2019

            Ngày 18/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 05 kế hoạch về công tác Tư pháp năm 2019 trong các lĩnh vực: kiểm tra, rà soát văn bản; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính;...

Thông tư quy định về chế độ báo cáo giá thị trường

       Ngày 28/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116 /2018/TT-BTC quy định chế độ báo cáo giá thị trường.      Thông tư gồm 3 Chương, 10 Điều, kèm theo 2 Phụ lục, quy định về...

Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

            Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 38/2018/TT-NHNN việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.    ...

Học sinh THPT được lựa chọn một số môn từ năm học 2022-2023

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về chương trình giáo dục phổ thông.Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông được chia làm hai giai đoạn là giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng...

Trang

Đăng kí nhận Giới thiệu văn bản mới