Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô, Tân Thịnh huyện Lạng Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô,Tân Thịnh huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Gồm 68 lô tại Khu dân cư chợ năm, thôn Trong, xã Tiên Lục; 15 lô tại thôn Hạ, xã Nghĩa...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 117 lô tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 117 lô đất ở tại Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 26/01/2018 tại Nhà Văn hóa UBND xã Tăng Tiến,...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 19 lô tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 19 lô đất ở tại Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 23/01/2018 tại UBND xã Lương Phong...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 194 lô đất ở tại Khu số 1,2, Khu đô thi phía Nam, xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 28/01/2018 tại Trung tâm...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 145 lô đất ở tại Khu số 2, Khu đô thi phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, gồm các phân lô: A-LK-28, A-LK-37, A-LK-41. Diện tích: Từ 82 đến 114,5m2/1...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Đức Thắng, Hòa Sơn và Quang Minh - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 15 lô thuộc phân lô LK1, LK2, LK3 - khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng; 28 lô thuộc thôn Giếng, xã Hòa Sơn, 04 lô thuộc thôn Hữu Định, xã Quanfg Minh, huyện...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đoan Bái - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 20 lô đất ở tại Phân lô N4 và N5,khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái ,huyện Hiệp Hòa. Tổ chức đấu giá vào 7 giờ 30 phút ngày  12/12/2017 tại UBND xã Đoan...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư 5 Thị trấn Thắng - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 10 lô đất  Khu dân cư 5 thị trấn Thắng, xã Đức Thắng ,huyện Hiệp Hòa. Tổ chức đấu giá vào 13 giờ 30 phút ngày  06/12/2017 tại UBND thị trấn Thắng,...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đức Thắng - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 39 lô đất ở thuộc phân lô LK1,LK2,LK3 Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng ,huyện Hiệp Hòa. Tổ chức vào 8 giờ 25/11/2017 tại UBND xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa(...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã, thị trấn: Ninh Sơn, Thượng Lan, Thị trấn Nếnh - huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 130 lô đất ở thuộc các xã: Ninh Sơn, Thượng Lan, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 20/11/2017 tại UBND Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hương Lâm - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 20 lô đất ở thuộc thôn Đồng Công và thôn Tiên Sơn, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Tổ chức đấu giá 8 giờ ngày 23/11/2017 tại UBND xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa...

Trang

Đăng kí nhận Bán đấu giá tài sản