Khen thưởng

Ngành Tư pháp Bắc Giang Phát động phong trào thi đua năm 2019

            Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn ngành;  thiết thực lập thành tích kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng...

Ngày 03/12/2018 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 132/QĐ-STP công nhận Chiến thi đua cơ sở năm 2018

Ngày 03/12/2018 Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 132/QĐ-STP công nhận Chiến thi đua cơ sở năm 2018

Sở Tư pháp Hướng dẫn bình xét khen thưởng năm 2018

Ngày 22/10/2018 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 993/STP-VP về việc hướng dẫn bình xét khen thưởng năm 2018Mẫu số 011

Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017

Ngày 14/12/2017 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 100/QĐ-STP Tặng Giấy khen cho 08 tập thể, 24 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến năm 2017

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 98/QĐ-STP công nhận danh hiệu thi đua “ Lao động tiên tiến”  cho 02 tập thể, 58 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2017.

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 97/QĐ-STP về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017"  cho 07 công chức, viên chức  do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. 

Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2013-2017

Ngày 12/12/2017 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 96/QĐ-STP Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2013-2017

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

          Chiều ngày 12/12/2017, đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp cùng 07 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc...

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 07/7/2017, với vai trò là thành viên Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang, Sở Tư pháp đã cùng 07 cơ quan trong Khối gồm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh,...

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tư pháp địa phương đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BTP tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp địa phương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương...

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến, Lao động tiên tiến năm 2016

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 144/QĐ-STP công nhận danh hiệu thi đua “ Lao động tiên tiến”  cho 03 tập thể, 57 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2016.

Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân năm 2016

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 142/QĐ-STP  tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm 2016 cho 07 tập thể, 25 cá nhân.

Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 143/QĐ-STP về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015"  cho 07 công chức, viên chức  do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

Quyết định công nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 155/QĐ-STP về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015"  cho 08 công chức, viên chức  do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.

Trang

Đăng kí nhận Khen thưởng