Tìm hiểu pháp luật

Đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015

 Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình (BLHS) và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. BLHS năm 2015 đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống...

Bắc Giang ban hành kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật"

Ngày Pháp luật năm 2016 được tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong...

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Ngày 10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai...

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ngày 18/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.Điều kiện để bảo đảm tài chính để thi hành ánCơ quan, tổ chức phải thi hành án thuộc diện được bảo...

Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ngày 4/4/2015, liên Bộ Tài Nguyên và Môi trường – Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Theo đó,...

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 14/4/2015, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.Theo đó, cán bộ, công chức, viên...

Nghị định 23/2015/NĐ-CP: 06 loại bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng để chứng thực bản sao

Ngày 16/2/2015,  Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thủ tục chứng thực từ bản sao từ bản chính. ...

Một số điểm mới của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV

Ngày 22/12/2014,  liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV

Ngày 01/12/2014,  Bộ Y tế và Tư pháp đã ban hành Quy chế phối hợp số 1192/QC-BYT-BTP trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV (Quy chế). Đây là văn bản pháp luật quan trọng góp phần nâng...

Chế độ bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương  binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động...

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng từ tháng 01/2015

Ngày 22/01/2015,  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc. Trước đó, ngày 10/11/2014, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78 về...

Các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Tháng 12 năm 2014,  Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư số 53/2014/TT-BCT, 54/2014/TT-BCT và 59/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia, sữa chế biến và dầu thực vật....

Đăng kí nhận Tìm hiểu pháp luật