82/STP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lĩnh vực: 
Quản lý XLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành: 
Thứ 3, Tháng 2 12, 2019
Loại văn bản: 
Công văn
File gắn: 

Về việc đề nghị cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Phòng, đơn vị ban hành: 
Văn phòng Sở