Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 198 lô đất ở Dự án khu 1 thuộc khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xươngng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 198 lô đất ở Dự án khu 1 thuộc khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xươngng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác