20/BC-STP

Ngày ban hành: 
Thứ tư, Tháng 1 30, 2019
Loại văn bản: 
Báo cáo
File gắn: 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách Tư pháp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Phòng, đơn vị ban hành: 
Văn phòng Sở