74/XD&KTrVB

Lĩnh vực: 
Xây dựng và kiểm tra VB QPPL
Ngày ban hành: 
Thứ tư, Tháng 1 30, 2019
Loại văn bản: 
Công văn
File gắn: 

Về việc đôn đốc ban hành và gửi kế hoạch năm 2019

Phòng, đơn vị ban hành: 
Phòng Xây dựng và KTVBQPPL