70/STP-VP

Ngày ban hành: 
Thứ tư, Tháng 1 30, 2019
Loại văn bản: 
Công văn
File gắn: 

Về việc thực hiện Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Phòng, đơn vị ban hành: 
Văn phòng Sở