Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Hội nghị công chức, viên chức năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Hội nghị công chức, viên chức năm 2018

          Ngày 24/01/2019, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Đặng Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

               Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng năm 2018 và Kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2019. Theo đó, năm 2018, Đảng ủy Sở Tư pháp đã luôn quan tâm triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó, tập trung quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 của BCH Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Sở Tư pháp Bắc Giang, 73 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam; việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm sát sao; Công tác phát triển đảng viên và công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2018 đã đề nghị Đảng ủy các cơ quan tỉnh kết nạp đảng đối với 03 quần chúng ưu tú, tổ chức kết nạp 03 đảng viên mới, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 05 đảng viên dự bị; kết quả đánh giá xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 04/46 đảng viên, đạt tỷ lệ 8,7%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 42/46 đảng viên, đạt tỷ lệ 91,3%; 01/04 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 25%; 03/04 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 75%...

            Hội nghị đã được nghe 10 ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ của các đảng viên, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, các đồng chí là Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở về các nội dung chủ yếu như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát của đảng và một trong những nội dung được trao đổi nhiều nhất là việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chất lượng sinh hoạt chi bộ…Cũng với những vấn đề được nêu trên, các đại biểu đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác này.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Nguyên - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Đảng năm 2018. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chính trị nội bộ ổn định, tư tưởng đảng viên; đồng thời tiếp thu các ý kiến của các đảng viên tại Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các đảng viên phải chung sức, chung lòng, xây dựng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng và tăng cường sức chiến đấu của cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

            * Chiều ngày cùng ngày, Thủ trưởng cơ quan đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Văn Nguyên - Bí Thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Chủ tịch Công đoàn Sở - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp.

                Hội nghị đã được nghe 7 báo cáo: Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu năm 2018; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo công khai thu, chi tài chính cơ quan năm 2018; báo cáo công khai thu, chi tài chính công đoàn năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018.

               Trên tinh thần dân chủ, Hội nghị đã nhận được các ý kiến phát biểu của các đoàn viên, công chức, viên chức về công tác giám sát trong phòng, chống tham nhũng; việc thăm hỏi ốm đau; chấp hành giờ giấc, thời gian làm việc trong cơ quan, chế độ, chính sách.... Các kiến nghị đều được đồng chí Giám đốc Sở; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn Sở giải đáp trên tinh thần khách quan, cởi mở; đồng thời khẳng định trong thời gian tới, cơ quan và Công đoàn Sở sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên Công đoàn.

               Cũng tại Hội nghị, cácđại biểu đã được nghe thông báo kết quả công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, của công đoàn. Theo đó, đối với cơ quan công bố các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân bao gồm: Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc của ngành Tư pháp Sở Tư pháp Bắc Giang; 02 tập thể, 03 cá nhân được Bộ Trưởng  Bộ Tư pháp tặng  Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc đối với 02 tập thể, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đối với 01 cá nhân, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Giám đốc Sở ban hành Quyết định công nhận 08 sáng kiến cho công chức năm 2018, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 08 cá nhân, danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến cho 04 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 44 cá nhân, tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 23 cá nhân; đối với công tác công đoàn, với những thành tích đã đạt được trong năm 2018, Công đoàn Sở đã được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen; cá nhân 01 đồng chí đoàn viên Công đoàn Sở được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen. 

            Tại Hội nghị, Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn Sở đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Nguyên - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã ghi nhận những cố gắng của tập thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đồng chí đề nghị các công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết nhất trí phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019./.

Phương Linh