Phòng Tư pháp huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp

Phòng Tư pháp huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp

         Nhằm đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2018, đề ra nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2019, chiều ngày 23/01/2019, Phòng Tư pháp huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Tư pháp. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và toàn công chức Tư pháp- Hộ tịch 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đồng chí Hoàng Việt Hòa - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Tư pháp chủ trì hội nghị.

        Năm 2018, các lĩnh vực công tác tư pháp đã được Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện và hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, nhiều lĩnh vực công tác đạt chất lượng, hiệu quả. Công chức từ huyện tới xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên sâu sát, cụ thể hoá công việc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc của cơ quan, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018.

          Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và phát động phong trào thi đua ngành tư pháp năm 2019. Phòng Tư pháp đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Công tác Hộ tịch, chứng thực, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính.

         Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận sôi nổi các nhiệm vụ công tác tư pháp, qua các ý kiến phát biểu, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở nhất là công tác chứng thực, hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật... Sau phần thảo luận, các ý kiến phát biểu của đại biểu đã được lãnh đạo Phòng Tư pháp giải đáp kịp thời.

         Cũng tại Hội nghị, Phòng Tư pháp đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 01 công chức cấp xã.

Nguyễn Văn Huy

Phòng Tư pháp huyện Tân Yên