Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

           Sáng ngày 18/01/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2018,  triển khai chương trình công tác Tư pháp năm 2019. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở; Lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn cùng các cơ quan báo, đài địa phương. Đồng chí Đặng Văn Nguyên – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

        Qua Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018 cho thấy, với  sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã bám sát chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chỉ đạo toàn Ngành triển khai toàn diện các mặt công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước; kết quả đã hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, nhiều lĩnh vực công tác vượt chỉ tiêu kế hoạch, điển hình như Trung tâm tổ chức đấu giá thành 40 hợp đồng đấu giá tài sản với giá trị tài sản bán được là 1.476.941.021.000 đồng, vượt so với giá khởi điểm 290.487.120.710 đồng (vượt 1,6 lần so với năm 2017), thu trên 3 tỷ phí dịch vụ đấu giá vượt 100% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao; các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành 15 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật (vượt 87,5% so với kế hoạch đã đăng ký); Trung tâm TGPL thuộc Sở Tư pháp đã tổ chức 100 đợt TGPL lưu động, tiếp nhận, tư vấn và giải quyết 754 yêu cầu TGPL cho 754 lượt người có nhu cầu; thụ lý và giải quyết 171 yêu cầu TGPL tại trụ sở (tăng 44 vụ việc so với năm 2017); thụ lý, cử luật sư cộng tác viên, trợ giúp viên tham gia tố tụng 177 vụ việc (tăng 65 vụ việc so với năm 2017). Đặc biệt, năm 2018 tại Sở Tư pháp Bắc Giang đã triển khai và duy trì thực hiện một số nhiệm vụ mang tính tiên phong xác định là điểm mới so với các địa phương trong cả nước như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định, soát xét, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL, đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nâng cấp Phần mềm đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai và vận hành tốt Hệ thống thông tin pháp luật của tỉnh. Hoàn thiện về thể chế và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác QLXLVPHC. Các lĩnh vực công tác khác như bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... được quan tâm thực hiện.

         Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch công tác năm 2019, trong đó tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bổ trợ tư pháp. Đồng thời các nhiệm vụ công tác khác thường xuyên tăng cường thực hiện.

         Hội nghị dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm qua đặc biệt là những nhiệm trọng tâm của tư pháp cơ sở. Hội nghị đã nghe các kiến nghị, đề xuất của đại diện phòng tư pháp các huyện, thành phố đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại các địa phương.

        Cũng tại Hội nghị, Sở đã thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành từ tỉnh tới cơ sở với các phong trào thi đua.

        Tiếp đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe công bố các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong ngành tư pháp, bao gồm: Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc của ngành Tư pháp Sở Tư pháp Bắc Giang; 02 tập thể, 03 cá nhân được Bộ Trưởng  Bộ Tư pháp tặng  Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc đối với 02 tập thể, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đối với 01 cá nhân, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân; Giám đốc Sở ban hành Quyết định công nhận 08 sáng kiến cho công chức năm 2018, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 08 cá nhân, danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến cho 04 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 44 cá nhân, tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 23 cá nhân. Tại Hội nghị, một số danh hiệu thi đua, khen thưởng đã được công bố và trao tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành.

            Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Nguyên - Giám đốc Sở đã ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được cũng như những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và đưa ra các giải pháp, chỉ đạo các đơn vị trong ngành cần tập trung thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác tư pháp của ngành năm 2019./.

Thanh Huyền