Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 150 lô, thửa đất tại thôn Đông, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 150 lô, thửa đất tại thôn Đông, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác