Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch công tác năm 2019

Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch công tác năm 2019

Ngày 21/12/2018,  Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang - Thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng (Hội đồng) đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TAND-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; phương hướng hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Cù Thu Anh - Phó cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, các đồng chí là thành viên Hội đồng, thành viên tổ giúp việc Hội đồng, đại diện lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra, An ninh Điều tra, Trại tạm giam Công an Tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng các huyện, thành phố; các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc khối quân sự trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và trợ giúp viên pháp lý của trung tâm TGPL; luật sư cộng tác viên của Trung tâm TGPL; lãnh đạo và Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm TGPL, phóng viên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Đặng Văn Nguyên - Giám đốc Sở Tư pháp- Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Cù Thu Anh - Phó cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý giới thiệu những nội dung liên quan đến Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TAND-VKSNDTC bao gồm trách nhiệm phối hợp của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý; trách nhiệm phối hợp của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; cơ sở giam giữ, trại giam…. đồng thời giải đáp những thắc mắc liên quan.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thân Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm TGPL đã trình bày dự thảo Kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2018. Trên cơ sở dự thảo Kế hoạch, Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đánh giá, đưa ra một số kiến nghị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý nói chung và trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nói riêng đạt kết quả cao hơn trong năm tới như: Tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT đến các cơ quan tiến hành tố tụng và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thuộc các huyện Sơn Động, huyện Lục Ngạn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Nguyên - Giám đốc Sở Tư pháp- Chủ tịch Hội đồng đã tiếp  thu ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan về TGPL trong hoạt động tố tụng cho cán bộ liên quan thuộc các ngành thành viên Hội đồng, các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc khối quân sự trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm  trong phối hợp của các ngành thành viên Hội đồng trong việc giải thích quyền được TGPL, hướng dẫn thủ tục yêu cầu TGPL, theo dõi, kiểm tra thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT; bảo đảm 100% các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh giải thích, giới thiệu cho người thuộc diện được TGPL biết được quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc vào Sổ thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý và lưu hồ sơ theo  quy định; Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu Luật TGPL năm 2017, văn bản hướng dẫn thi hành và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân nhằm tuyên truyền hoạt động TGPL miễn phí dưới nhiều hình thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong việc thông tin về hoạt động TGPL cho các đối tượng thuộc diện được TGPL để họ biết về quyền được TGPL và yêu cầu TGPL miễn phí khi có vụ việc liên quan đến hoạt động tố tụng; Thực hiện công tác tự kiểm tra, đánh giá hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL  trong hoạt động tố tụng trong từng ngành; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng phù hợp theo quy định.

Lương Hoa