Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất ở tại các xã Mai Trung, Đức Thắng và Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất ở tại các xã Mai Trung, Đức Thắng và Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Các tin khác